pgb-zorg


linksstart.nl


Maak startpagina | Eigen Startpagina
Advertentie
Zelf pagina maken?
Paginanaam:

.linksstart.nl

Startpagina overzicht
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Startpaginas maak je hier
PGB zorg
PGB zorg In Nederland kun je je zorg op twee manieren krijgen: via een PGB of in natura. Zorg in Natura houdt in dat je zorg ontvangt via de Ďgewone thuiszorgí of een zorginstelling. De instelling bepaalt vervolgens wie er bij je komt werken en op welk tijdstip. Ook beheert de instelling jouw zorggelden en houdt ze je administratie bij. Met het PGB krijg je zelf een geldbedrag in handen waarmee je jouw eigen zorg kan inkopen. Je kunt zelf je Hulpen uitkiezen en met ze afspreken wanneer ze komen en welke diensten ze leveren. Het PGB is de aangewezen manier om zelf controle over je zorg te houden, en daarmee de regie over een belangrijk deel van je leven. Een derde mogelijkheid is om het PGB te combineren met zorg in natura. Je kunt namelijk per zorgfunctie kiezen of je van een PGB gebruik wilt maken. Je kunt bijvoorbeeld de verpleegkundige zorg in natura laten uitvoeren door een instelling voor thuiszorg, en een PGB aanvragen voor huishoudelijke hulp.

Waarom een PGB
Er kunnen allerlei redenen zijn om voor een persoonsgebonden budget te kiezen: men wil zelf zijn/haar leven vormgeven. men wil baas in eigen huis blijven. men wil zelf hulpverleners kiezen, zelf afspraken maken en zelf de financiŽn regelen. men wil werken met hulpverleners met wie het klikt, u bent dan niet afhankelijk van een toegewezen hulpverlener. men wil zorg die niet door instellingen wordt geboden. men wil zorg op tijden, waarop die zorg niet door instanties wordt geboden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget betekent dat iemand zelf de hulp en begeleiding regelt. Dat heeft veel voordelen, maar er zitten ook nadelen aan vast. PatiŽnten moet zelf voor de volgende taken zorg dragen: Op zoek gaan naar hulpverleners of een instantie die de hulp inschakelt. Concrete afspraken maken en overeenkomsten (contracten) sluiten met hulpverleners. De hulpverleners uitbetalen en de boekhouding bijhouden. Werken met een persoonsgebonden budget heeft vaak veel meer omhanden dan de zorg in natura te ontvangen, maar kan ook in het voordeel werken. Wie een PGB heeft, kan zelf de zorg coŲrdineren en kan hierdoor zichzelf als hulpbehoevend zien.

 
Persoonsgebonden budget
persoonsgebonden budget Een persoonsgebonden budget (PGB) is in Nederland een persoonsgebonden budget in de AWBZ (voor zorg en begeleiding) of een persoonsgebonden budget in de Wmo (voor hulp bij het huishouden en voorzieningen). Het is een geldbedrag waarmee iemand die zorg, begeleiding of hulp nodig heeft en daarvoor in aanmerking komt, deze kan inkopen. PatiŽnten kunnen zelf de hulpverleners en begeleiders uitkiezen, en zelf beslissen waaraan het geld besteed wordt. Men kan dus met het PGB de eigen zorg in eigen hand nemen. Per Saldo is de belangenorganisatie voor mensen met een PGB.

Wat kan er met een PGB
Met een persoonsgebonden budget kan allerlei zorg worden ingekocht, zogenaamde 'zorgfuncties'. Het recht op deze zorg staat vastgelegd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Een aantal veel voorkomende vormen van zorg die kan worden ingekocht zijn: Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en/of naar het toilet gaan). Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, wondverzorging of beademing) Ondersteunende begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang). Activerende begeleiding (leren omgaan met uw handicap of problemen, beter persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan wonen of gaan werken. Kan ook op ambulante basis of bij het Riagg). Kortdurend verblijf buitenshuis (weekendopvang, vakantieopvang of logeeropvang voor maximaal 104 dagen per jaar). Ondersteuning en begeleiding bij de financiŽle thuisadministratie, door een budgetcoach.

 
Indicatie voor PGB
Om in aanmerking te komen voor een persoonsgebonden budget, moet er een indicatie gesteld zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Tot 1 januari 2005 was dit door het Regionaal Indicatieorgaan (RIO). Een indicatie voor jongeren onder de 18 moet worden aangevraagd bij en afgegeven worden door het Bureau Jeugdzorg. Deze organisaties zullen aan de hand van de aanmelding bepalen of de aanvrager in aanmerking komt voor een AWBZ-indicatie. Meestal gaat dit in nauw overleg met het Riagg, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) instelling in de regio, de (huis)arts of een andere medisch specialist. De indicatie kan, naar keuze, worden verzilverd in de vorm van een PGB of 'zorg in natura' (gewoon lopen via de 'gewone thuiszorg' of een andere zorgverlenende instelling). Als iemand voor zorg in natura kiest, scheelt dat in de boekhouding, men hoeft dit namelijk niet zelf bij te houden. In dat geval is men echter meer afhankelijk van de instantie qua beschikbaarheid van de hulpverleners en de mate van hulp en zorg die men zal ontvangen. Ook kan men met een PGB een deel van de zorg zelf inkopen en een ander deel in natura ontvangen. Op die manier kan men de thuiszorg bijvoorbeeld in natura ontvangen, en een activiteitenbegeleider inhuren met het PGB.

Nieuws
Blijf op de hoogte van al het actuele nieuws

 
©2009-2013 Copyright linksstart.nl
Disclaimer


Door kinderopvang i.s.m pgb-zorg.linksstart.nl
Er staan 25 links op deze pagina.

Opmerkingen of Suggesties? Klik hier